Chính sách đổi trả hàng tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ liên kết năng lượng toàn cầu GECC

QUY ĐỊNH ĐỔI SẢN PHẨM KHI LỖI KỸ THUẬT

Nhằm chăm sóc và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty  áp dụng chính sách đổi sản phẩm lỗi kỹ thuật trong thời gian 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn tại  CÔNG TY GECC

1. Quy định đổi sản phẩm:

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm phụ tùng đang kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Gecc

Trường hợp các phụ kiện, phiếu bảo hành, hóa đơn bị mất thì được tính như sau:

2. Không giải quyết đổi hàng các trường hợp sau:

Lưu ý: Những trường hợp đặc biệt, nếu SP bị lỗi mà khi đến Năng lượng toàn cầu GECC

error: Alert: Nội dung được bảo vệ!!