Danh mục sản phẩm
Liên kết
Tư vấn thiết kế hệ thống
Dịch vụ bảo trì - Sửa chữa

DHCP Server Là Gì? Ưu nhược Điểm Và cách cấu Hình DHCP

Nhắc đến DHCP Server, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến một phần mềm kỳ diệu, đó là lời gọi của bất kỳ ai đã sử dụng nó để quản lý mạng. Vậy, điều gì làm nên sự thần kỳ trong khoảnh khắc kết nối mạng này? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về DHCP Server, tại sao nó quan trọng, cách hoạt động, và cách bảo vệ nó khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn.

1. DHCP Server là gì?

DHCP Server là viết tắt của “Dynamic Host Configuration Protocol Server” (Máy chủ Giao thức Cấu hình Máy chủ Động). Đây là một phần mềm hoặc thiết bị mạng đóng vai trò quản lý việc phân phát các địa chỉ IP và thông tin cấu hình liên quan đến mạng cho các thiết bị kết nối vào mạng LAN (Local Area Network).

dhcp server

Khi một thiết bị (ví dụ: máy tính, điện thoại di động, máy chủ, hoặc thiết bị mạng khác) gia nhập mạng, DHCP Server chịu trách nhiệm cung cấp cho nó một địa chỉ IP duy nhất và các thông tin khác như subnet mask, default gateway, DNS server, và thời gian thuê (lease time). Thay vì phải cấu hình thủ công cho từng thiết bị, DHCP Server tự động thực hiện việc này, giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa quá trình quản lý mạng.

DHCP Server hoạt động dựa trên giao thức DHCP, và cung cấp sự linh hoạt cho việc quản lý và phân phát địa chỉ IP trong mạng LAN, giúp đảm bảo tính hiệu quả và dễ quản lý của hệ thống mạng.

2. Tại sao sử dụng dịch vụ DHCP?

Sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quản lý mạng, và dưới đây là một số lý do tại sao DHCP được sử dụng rộng rãi:

2.1. Tiết kiệm thời gian và công sức:

 • Khi bạn có một mạng lớn với nhiều thiết bị kết nối, việc cấu hình địa chỉ IP và thông tin mạng cho từng thiết bị một cách thủ công có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức.
 • DHCP Server tự động cấp phát địa chỉ IP và thông tin liên quan cho các thiết bị khi chúng gia nhập mạng. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho người quản trị mạng.

2.2. Tránh xung đột địa chỉ IP:

Khi sử dụng DHCP, DHCP Server kiểm tra và đảm bảo rằng mỗi thiết bị được cấp một địa chỉ IP duy nhất trong mạng. Điều này ngăn chặn xung đột địa chỉ IP, một tình huống có thể xảy ra nếu bạn cấu hình địa chỉ IP thủ công mà không kiểm tra xem nó đã được sử dụng hay chưa.

dhcp server

2.3. Tối ưu hóa sử dụng địa chỉ IP:

DHCP Server có khả năng theo dõi việc sử dụng địa chỉ IP. Khi một thiết bị ngừng sử dụng hoặc ngắt kết nối khỏi mạng, địa chỉ IP được giải phóng và trở thành có sẵn để cấp cho thiết bị khác. Điều này giúp tối ưu hóa sử dụng các địa chỉ IP trong mạng.

2.4. Dễ dàng quản lý và thay đổi cấu hình mạng:

Khi bạn cần thay đổi các thông số mạng như DNS server, gateway, hoặc thời gian thuê IP, bạn có thể thực hiện thay đổi trên DHCP Server mà không cần phải cấu hình lại từng thiết bị riêng lẻ. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý mạng và đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống mạng.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ DHCP giúp tối ưu hóa quản lý mạng, giảm thiểu sai sót con người, và đảm bảo tính hiệu quả và đơn giản hóa quá trình cấu hình và phân phát địa chỉ IP trong mạng LAN.

3. Cấu trúc thành phần của DHCP Server

Để hiểu cấu trúc của DHCP Server, chúng ta cần xem xét các thành phần cơ bản và vai trò của chúng trong quá trình phân phát địa chỉ IP và cấu hình mạng. Cấu trúc thành phần của DHCP Server bao gồm:

3.1. Máy chủ DHCP (DHCP Server):

 • Máy chủ DHCP là trung tâm của hệ thống DHCP. Nó chịu trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP và các thông tin cấu hình mạng cho các thiết bị trong mạng LAN.
 • Máy chủ DHCP có cài đặt và quản lý dịch vụ DHCP. Nó lắng nghe các yêu cầu DHCP từ các thiết bị mới kết nối và phản hồi bằng cách cấp phát các địa chỉ IP và thông tin cấu hình tương ứng.

3.2. Cơ sở dữ liệu DHCP:

 • Cơ sở dữ liệu DHCP là nơi lưu trữ thông tin về việc cấp phát địa chỉ IP và thông tin mạng. Thông tin này bao gồm các địa chỉ IP có sẵn, thời gian thuê IP (lease time), subnet mask, default gateway, DNS server, và các thông tin khác liên quan đến mạng.
 • Cơ sở dữ liệu DHCP đảm bảo tính nhất quán trong việc quản lý địa chỉ IP và ngăn chặn xung đột địa chỉ IP.

dhcp server

3.3. Các thiết bị kết nối và yêu cầu DHCP:

 • Các thiết bị kết nối vào mạng LAN (ví dụ: máy tính, điện thoại, máy chủ, thiết bị mạng) là những thành phần cần địa chỉ IP và thông tin mạng từ DHCP Server.
 • Khi một thiết bị mới kết nối vào mạng hoặc thay đổi mạng, nó gửi một yêu cầu DHCP để yêu cầu cấp phát địa chỉ IP và thông tin cấu hình.

3.4. Quản trị viên mạng:

 • Người quản trị mạng có trách nhiệm cài đặt, cấu hình, và duy trì DHCP Server. Họ quản lý cơ sở dữ liệu DHCP, thiết lập các thông số mạng cần thiết, và theo dõi hoạt động của DHCP Server.
 • Quản trị viên mạng cũng thực hiện các tác vụ liên quan đến bảo mật và giám sát để đảm bảo tính ổn định và an toàn của mạng.

Tổng cộng, cấu trúc thành phần của DHCP Server bao gồm máy chủ DHCP, cơ sở dữ liệu DHCP, các thiết bị kết nối, và người quản trị mạng. Sự tương tác giữa các thành phần này giúp DHCP Server hoạt động hiệu quả trong việc cung cấp và quản lý các địa chỉ IP và thông tin mạng trong mạng LAN.

4. Cách thức hoạt động của DHCP Server

Để hiểu cách DHCP Server hoạt động, hãy xem xét quá trình phân phát địa chỉ IP và thông tin mạng từ DHCP Server đến các thiết bị trong mạng LAN:

4.1. Yêu cầu DHCP (DHCP Request):

Khi một thiết bị mới kết nối vào mạng hoặc cần cấp phát lại địa chỉ IP, nó gửi một gói tin yêu cầu DHCP (DHCP Request) trên mạng. Gói tin này chứa thông điệp yêu cầu địa chỉ IP và các thông tin mạng khác.

4.2. Yêu cầu được gửi đến Máy chủ DHCP (DHCP Server):

Gói tin yêu cầu DHCP được truyền trên mạng đến Máy chủ DHCP. Máy chủ DHCP là máy tính hoặc thiết bị được cài đặt để quản lý dịch vụ DHCP.

4.3. Máy chủ DHCP phản hồi (DHCP Offer):

 • Sau khi nhận được yêu cầu DHCP, Máy chủ DHCP kiểm tra cơ sở dữ liệu DHCP của nó để xem xem có địa chỉ IP nào khả dụng để cấp phát cho thiết bị đó.
 • Nếu có địa chỉ IP khả dụng, Máy chủ DHCP gửi một gói tin phản hồi DHCP (DHCP Offer) chứa địa chỉ IP và các thông tin mạng khác đến thiết bị yêu cầu.

dhcp server

4.4. Thiết bị chấp nhận đề xuất (DHCP Request):

 • Thiết bị nhận được gói tin phản hồi DHCP từ Máy chủ DHCP và kiểm tra xem nó có đáp ứng được các thông tin mạng được đề xuất hay không.
 • Nếu thiết bị chấp nhận đề xuất, nó gửi một gói tin xác nhận DHCP (DHCP Request) cho Máy chủ DHCP để xác nhận việc cấp phát địa chỉ IP.

4.5. Máy chủ DHCP xác nhận (DHCP Acknowledgment):

 • Khi nhận được gói tin xác nhận DHCP từ thiết bị, Máy chủ DHCP gửi một gói tin xác nhận DHCP (DHCP Acknowledgment) đánh dấu việc cấp phát địa chỉ IP là hoàn tất.
 • Thiết bị sau đó sử dụng địa chỉ IP và thông tin mạng được cấp phát để tham gia vào mạng LAN.

4.6. Ghi nhớ thời gian thuê (Lease Time):

Máy chủ DHCP ghi nhớ thời gian thuê (lease time), tức là thời gian thiết bị được phép sử dụng địa chỉ IP. Sau khi thời gian thuê kết thúc, thiết bị phải yêu cầu gia hạn hoặc cấp phát lại địa chỉ IP.

Như vậy, quá trình hoạt động của DHCP Server bao gồm các bước sau: yêu cầu DHCP từ thiết bị, phản hồi từ Máy chủ DHCP với đề xuất, xác nhận từ thiết bị, và cuối cùng, việc sử dụng địa chỉ IP và thông tin mạng cấp phát. Thông qua quá trình này, DHCP Server đảm bảo tính hiệu quả và tự động hóa việc quản lý địa chỉ IP trong mạng LAN.

5. Ưu nhược điểm của DHCP Server

Ưu điểm của DHCP Server:

 • Tự động hóa quản lý địa chỉ IP: DHCP Server giúp tự động cấp phát và quản lý các địa chỉ IP trong mạng, giảm bớt công việc cấu hình thủ công và nguy cơ xung đột địa chỉ IP.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Người quản trị mạng không cần phải thủ công cấu hình từng thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ sai sót.
 • Tránh xung đột địa chỉ IP: DHCP Server đảm bảo rằng mỗi địa chỉ IP chỉ được cấp phát cho một thiết bị duy nhất, ngăn chặn xung đột địa chỉ IP.
 • Tối ưu hóa sử dụng địa chỉ IP: Nếu một thiết bị ngừng sử dụng địa chỉ IP hoặc ngắt kết nối, DHCP Server có thể tái sử dụng địa chỉ IP đó, giúp tối ưu hóa sử dụng địa chỉ IP trong mạng.
 • Dễ dàng quản lý và thay đổi cấu hình mạng: Thay đổi các thông số mạng như DNS server hoặc default gateway có thể được thực hiện trên DHCP Server và tự động áp dụng cho tất cả các thiết bị, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý mạng.

Nhược điểm của DHCP Server:

 • Sự phụ thuộc vào DHCP Server: Mạng yêu cầu DHCP Server hoạt động đúng cách để cấp phát địa chỉ IP. Nếu DHCP Server gặp sự cố, có thể dẫn đến sự gián đoạn trong việc kết nối các thiết bị vào mạng.
 • Không phù hợp cho các thiết lập tĩnh: DHCP Server không phù hợp cho các thiết lập đòi hỏi địa chỉ IP cố định cho một số thiết bị như máy chủ hoặc thiết bị mạng cố định.
 • Bảo mật: Một số tấn công mạng có thể tận dụng lỗ hổng trong quá trình giao tiếp DHCP, chẳng hạn như DHCP spoofing hay DHCP starvation attacks, để gây rối hoặc tấn công mạng.
 • Quản lý sai sót: Nếu không cấu hình và quản lý DHCP Server cẩn thận, có thể xảy ra sai sót trong việc cấp phát địa chỉ IP hoặc cấu hình mạng.

Tóm lại, DHCP Server mang lại nhiều ưu điểm quan trọng như sự tự động hóa, tiết kiệm thời gian, và tránh xung đột địa chỉ IP. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm liên quan đến phụ thuộc vào máy chủ, bảo mật, và quản lý. Việc lựa chọn sử dụng DHCP hay không phụ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu cụ thể của mạng.

6. Các tấn công có thể xảy ra với DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một dịch vụ quan trọng trong mạng, nhưng cũng có thể trở thành mục tiêu của các tấn công mạng. Dưới đây là một số tấn công có thể xảy ra với DHCP:

6.1. DHCP Spoofing (Sử dụng địa chỉ IP giả mạo):

 • Trong tấn công này, một kẻ tấn công cố gắng giả mạo một máy chủ DHCP bằng cách gửi các gói tin DHCP Response giả mạo. Khi các thiết bị mạng khác nhận được gói tin giả mạo này, chúng có thể bị cấp phát địa chỉ IP sai hoặc thông tin mạng sai.
 • Điều này có thể dẫn đến việc thiết bị kết nối vào mạng bị lừa và trở thành mục tiêu của kẻ tấn công.

6.2. DHCP Starvation Attack (Tấn công thiếu địa chỉ IP):

 • Khi tấn công này xảy ra, kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu DHCP đến máy chủ DHCP. Khi máy chủ DHCP đã cạn kiệt tài nguyên địa chỉ IP, không còn địa chỉ IP mới để cấp phát cho các thiết bị hợp lệ kết nối vào mạng.
 • Điều này gây ngắt kết nối hoặc gây trục trặc trong mạng LAN.

6.3. DHCP Client Impersonation (Mô phỏng thiết bị DHCP Client):

Kẻ tấn công có thể giả mạo một thiết bị DHCP Client bằng cách gửi các gói tin DHCP Request giả mạo đến máy chủ DHCP. Khi máy chủ DHCP cấp phát địa chỉ IP và thông tin mạng cho đối tượng giả mạo, kẻ tấn công có thể nghe lén thông tin quan trọng hoặc gây rối trong mạng.

dhcp server

6.4. DHCP Client Eavesdropping (Nghe lén DHCP Client):

Kẻ tấn công có thể nghe lén giao tiếp giữa thiết bị DHCP Client và máy chủ DHCP để thu thập thông tin nhạy cảm như địa chỉ IP, subnet mask, hoặc thông tin mạng khác.

6.5. Rogue DHCP Server (Máy chủ DHCP giả mạo):

 • Một kẻ tấn công có thể cài đặt một máy chủ DHCP giả mạo trong mạng và cấp phát địa chỉ IP và thông tin mạng sai lệch cho các thiết bị kết nối.
 • Điều này có thể tạo ra sự lừa dối và nguy cơ bảo mật trong mạng LAN.

Để bảo vệ mạng khỏi các tấn công DHCP, cần triển khai các biện pháp bảo mật như sử dụng DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, và Port Security trên các thiết bị mạng. Cũng nên cài đặt các giải pháp bảo mật chống lại tấn công giả mạo DHCP và theo dõi hoạt động của mạng một cách thường xuyên để phát hiện sớm các sự cố.

7. Các giải pháp giúp bảo mật DHCP Server

Bảo mật DHCP Server là một phần quan trọng trong việc bảo vệ mạng của bạn khỏi các tấn công và rủi ro. Dưới đây là một số giải pháp giúp bảo mật DHCP Server:

7.1. Sử dụng DHCP Snooping:

DHCP Snooping là một tính năng trong các thiết bị chuyển mạch (switches) mạng. Nó giúp ngăn chặn các tấn công giả mạo DHCP bằng cách kiểm tra các gói tin DHCP trên cổng của switch và chỉ cho phép các gói tin hợp lệ từ máy chủ DHCP chính.

7.2. Dynamic ARP Inspection (DAI):

DAI là một tính năng bảo mật mạng khái niệm, nhưng nó có thể được sử dụng cùng với DHCP Snooping để bảo vệ DHCP. DAI kiểm tra thông tin ARP (Address Resolution Protocol) để đảm bảo tính hợp lệ của các địa chỉ IP và MAC trong mạng, ngăn chặn các tấn công ARP spoofing.

7.3. Port Security:

Port Security là một tính năng trên các switch mạng, cho phép bạn giới hạn số lượng địa chỉ MAC được phép kết nối vào mỗi cổng. Điều này giúp ngăn chặn các tấn công có liên quan đến việc kết nối nhiều thiết bị không hợp lệ vào mạng.

7.4. Authentication Protocols:

Sử dụng các giao thức xác thực như 802.1X để đảm bảo rằng chỉ những thiết bị được xác thực mới có quyền truy cập vào mạng. Điều này ngăn chặn các thiết bị không ủy quyền khỏi việc kết nối và yêu cầu địa chỉ IP từ DHCP Server.

7.5. Firewall Rules:

Thiết lập các tường lửa (firewall) để kiểm soát lưu lượng truy cập vào và ra khỏi máy chủ DHCP. Chỉ cho phép lưu lượng DHCP từ các nguồn được tin cậy và cấm lưu lượng từ nguồn không xác định.

7.6. Monitoring and Logging:

Theo dõi và ghi lại hoạt động DHCP để phát hiện sớm các sự cố hoặc hoạt động không hợp lệ. Điều này giúp bạn đưa ra biện pháp bảo mật kịp thời.

7.7. Regular Updates and Patching:

Đảm bảo rằng phần mềm DHCP Server và các thiết bị mạng liên quan được cập nhật đều đặn với các bản vá bảo mật mới nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã biết.

8. Cách cấu hình DHCP Server là gì?

Cấu hình một máy chủ DHCP đòi hỏi một số bước cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn tổng quan về cách cấu hình một DHCP Server trên hệ điều hành phổ biến như Windows Server:

 • Bước 1: Cài đặt dịch vụ DHCP: Trước tiên, bạn cần cài đặt dịch vụ DHCP trên máy chủ Windows Server. Điều này có thể được thực hiện thông qua “Server Manager.”
 • Bước 2: Cấu hình phạm vi DHCP: Mở “DHCP Manager” và tạo một phạm vi DHCP. Phạm vi này bao gồm các địa chỉ IP mà DHCP Server sẽ cấp phát cho các thiết bị kết nối vào mạng.
 • Bước 3: Cấu hình các tùy chọn mạng: Đặt các tùy chọn mạng như default gateway, subnet mask, DNS server, và WINS server cho phạm vi DHCP.
 • Bước 4: Kích hoạt dịch vụ DHCP: Kích hoạt dịch vụ DHCP trên máy chủ bằng cách chọn “Authorize Server” trong DHCP Manager.

Lưu ý rằng quá trình cấu hình DHCP Server có thể thay đổi tùy theo hệ điều hành và phần mềm DHCP Server bạn đang sử dụng. Nó cũng yêu cầu sự hiểu biết về mạng và cấu hình.

Kết luận

Qua bài viết này của GECC, chúng ta đã tìm hiểu về DHCP Server và tầm quan trọng của nó trong quản lý mạng. Chúng ta đã khám phá cấu trúc và cách thức hoạt động của DHCP Server, cũng như những lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng nó. Chúng ta cũng đã thảo luận về các mối đe dọa tiềm ẩn và biện pháp bảo mật để bảo vệ DHCP Server. Cuối cùng, chúng ta đã xem xét cách cấu hình một DHCP Server. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về sự quan trọng của DHCP Server và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong mạng của bạn. Chúc bạn thành công trong việc quản lý mạng và duy trì tính bảo mật cho hệ thống của mình!

NHÀ CUNG CẤP

error: Alert: Nội dung được bảo vệ!!